Home » Muiswerk

Muiswerk

Muiswerk

27 jun. 2017 18:59

De Vlinderboom werkt sinds enkele jaren met interactieve leermiddelen. We hebben hiervoor het programma Muiswerk Compleet aangeschaft. Dit is een interactief online oefenprogramma voor rekenen en taal. Het programma heeft een aantal mooie voordelen:

· het aanbod is afgestemd op het niveau van uw kind;

· het programma bevat uitleg en feedback tijdens het oefenen;

· uw kind kan zowel op school als thuis gebruikmaken van het programma;

· de leerkracht kan de resultaten goed volgen, wat hulp geven makkelijker maakt.

 De school ziet het programma als een waardevolle toevoeging op het lesprogramma.

Over thuiswerken

Omdat Muiswerk Compleet volledig online werkt, kunnen leerlingen gemakkelijk ook thuis oefenen. Thuis kunnen zij de toetsen niet maken, maar de oefeningen zijn wel beschikbaar. De programma’s werken ook op tablets. Elke leerling ontvangt op school een persoonlijke inlogcode. Klik hier om thuis met Muiswerk aan de slag te gaan: http://online.muiswerken.nl/vlinderboom

De link is tevens terug te vinden op de kinderpagina van onze website.

Heel veel leerplezier!

Volgende »

Lees meer »