Home » Onze School » Algemene info

Algemene info

Algemene informatie de Vlinderboom

 

Schooltijden:    
Maandag 8.30 – 12.00 uur  13.30 – 15.30 uur
Dinsdag   8.30 – 12.00 uur    13.30 – 15.30 uur
Woensdag   8.30 – 12.15 uur   
Donderdag   8.30 – 12.00 uur   13.30 – 15.30 uur
Vrijdag   8.30 – 12.00 uur    13.30 – 15.30 uur

De zoemer gaat om 8.25 en 13.25 uur. De leerkrachten komen de kinderen buiten ophalen. De bedoeling is dat de lessen om 8.30 en 13.30 uur beginnen.
De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij en af en toe een hele vrijdag. 

 

Aanmelden

Als u kind is aangemeld bij ons op school ontvangt u hiervan een bevestigingsbrief.

Uiterlijk vier weken voor uw kind 4 jaar wordt ontvangt u een brief waarin vermeld wordt in welke kleutergroep uw kind geplaatst is. Daarin staat ook het verzoek om telefonisch contact op te nemen met de betreffende leerkracht om een kennismakingsgesprek te plannen. Ook mag uw kleuter 5 dagdelen een bezoek brengen aan de school om een beetje te wennen aan de nieuwe omgeving.

Als uw kind in de laatste twee weken van het  schooljaar, in de zomervakantie of in de eerste twee weken van het het nieuwe schooljaar jarig is, dan is hij/zij welkom op een oefenochtend, waarvoor u een uitnodiging ontvangt. Uw kleuter start dan in het nieuwe schooljaar.

De eerste periode dat uw kind 4 jaar is, kunt u met uw kleuter meelopen in de rij naar binnen. Wij gaan ervan uit dat zowel u als uw kind na enige tijd aan de nieuwe situatie gewend zijn.
Daarom vragen wij u, om na een eerst volgende vakantie op de speelplaats afscheid van uw kind te nemen. Hij/zij gaat dan voortaan alleen naar binnen.

Aanmeldformulier


Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is dient u de school hiervan zo spoedig mogelijk, bij voorkeur tussen 8 uur en half 9, op de hoogte te stellen.

Gymnastiektijden
Op maandag en donderdag wordt er gegymd in de Salamander.
Als de klas van uw kind als eerste groep gaat gymen, ’s morgens of ’s middags worden ze om 8.15 uur of 13.15 uur op school verwacht.
Als de klas van uw kind als laatste gaat gymen, komen zij iets later uit school.
Kledingvoorschrift: korte broek met T-shirt of gympak en gym-of balletschoenen. 

De kleuters hebben een eigen speelzaal op school. Zij gymen in hemd en onderbroek. We willen u vriendelijk vragen om uw kind gymschoenen mee te geven, deze blijven gedurende het schooljaar op school.


Fruit of drinken
’s Morgens mag uw kind drinken, een boterham, een koek of fruit meebrengen naar school.
Geen zoetigheid!
Dinsdag en donderdag willen we tot Gruitdagen benoemen. Gruiten zijn groenten en fruit! Wilt u uw kind op deze dag een stuk groente of fruit meegeven? 

Nieuwsbrief
Elke vrijdag krijgt u via de mail de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvangt u deze niet? Neem dan even contact op of alle gegevens die bij ons bekend zijn nog kloppen.
U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website vinden.

Verjaardagen
Kinderen mogen met hun verjaardagen trakteren. De leerkrachten vinden het fijn om gewoon met de kindertraktaties mee te doen.
Bij verjaardagen van leerkrachten worden zelfgemaakte cadeaus meer op prijs gesteld dan
gekochte. De leerkrachten krijgen bij hun verjaardag of jubileum een attentie aangeboden
namens alle ouders. Dit wordt verzorgd door de ouderraad en bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Verder willen wij u dringend verzoeken om uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school of het schoolplein uit te delen.