Home » Onze School » Algemene info » Luizencontrole

Luizencontrole

Een werkgroep luizencontrole controleert met een zekere regelmaat alle kinderen op dezelfde dag op hoofdluis. De controle vindt ongeveer 6 x per jaar plaats, na elke vakantie en uiteraard bij tussentijdse meldingen.

Het doel van deze controles is om hoofdluis bij schoolgaande kinderen te verminderen door:

  • Het direct signaleren op school van hoofdluis bij de kinderen, waarna de ouders direct door de leerkracht op hoogte gebracht kunnen worden, zodat zij het kind direct kunnen behandelen.
  • Het regelmatig controleren van de kinderen stimuleert de ouders thuis extra alert te zijn op de aanwezigheid van hoofdluis bij hun kinderen.

In de groep waar hoofdluis heerst zal na 2-3 weken nogmaals een controle uitgevoerd worden bij alle kinderen. De kinderen die bij de eerste controle afwezig waren worden alsnog bekeken. Wanneer bij uw kind luizen en/of neten gevonden worden krijgt u hiervan een telefonische melding. De groep krijgt een brief mee waarin wordt medegedeeld dat er luizen ontdekt zijn in de groep.

Mocht na herhaalde controle in een groep nog steeds luizen gevonden worden dan verstrekt de school aan alle leerlingen een luizencape voor de jassen.

PDF
Brochure RIVM luizen
PDF [2.4 MB]
Download (140 downloads)