Home » Pesten

Pesten

Pesten op school: Hoe gaan we er mee om?

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem wat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

“Alle kinderen zouden zich veilig en gerespecteerd mogen voelen op de Vlinderboom, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier naar school gaan”.

Voor elke school en dus ook voor de Vlinderboom geldt  dat waakzaamheid is geboden, dat grenzen bepaald dienen te worden en dat er duidelijkheid moet zijn over wat wel en niet kan.


Pesten moet je melden. Dit is geen klikken!


Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

 

Aan wie kan je melden?

In de allereerste plaats meldt u het probleem bij de eigen leerkracht(en). Zij zijn er voor u! Na schooltijd hebben zij de meeste tijd, omdat bij aanvang van de lessen de kinderen de eerste aandacht verdienen. Komt u er samen niet uit of durft u dit gesprek niet aan dan zijn er onze vertrouwenspersonen.

Wat kan er gemeld worden?

- alle soorten van fysiek geweld zoals: Slaan, schoppen, duwen, trekken, spugen
- alle soorten van verbaal geweld zoals: Uitschelden, (be)dreigen, roddelen, discrimineren
- alle soorten van de ander voor gek zetten: Uitlachen, belachelijk maken etc.
- spullen afpakken, verstoppen, vernielen 
- opwachten, opjagen, achtervolgen, klem zetten
- ongewenste aanraking, betasting intieme delen
- opdrachten krijgen, tegen je wil moeten meedoen aan/met iets, onder dwang of door groepsdruk
- negeren, buitensluiten/niet mogen meedoen, niemand wil naast je zitten, niet gekozen worden
- online pesten, via computer of telefoon
- alles wat onprettig aanvoelt of je een onveilig gevoel geeft, ook al nam je deel, of moest je meedoen

Wie kan er melden 
Het slachtoffer zelf, ouders, overblijfouders, omstanders, vriendjes, broer of zus of de meepesters die het zelf eigenlijk ook niet meer leuk vinden.  

Registratie gegevens
Sommige informatie wordt vastgelegd in de dit- kan- niet map om inzicht te krijgen in de gebeurtenissen, situaties, tijdstip, omgeving en betrokkenen. Om de veiligheid van de melders te waarborgen en binnen de kaders van de Wet bescherming privacy te blijven, worden alle meldingen vertrouwelijk behandeld en kan het gemelde niet worden medegedeeld aan derden.

Analyseren van de gegevens 
Uiteindelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen incidenteel pesten, wat bij normaal opgroei gedrag hoort, en structureel pesten wat school sociaal onveilig maakt. Kinderen die zich bezighouden met stelselmatig pesten zullen met ondersteunende maatregelen op maat worden geholpen om daarmee te stoppen. Dit helpen is niet vrijblijvend.