Welkom op de website

van Basisschool de Vlinderboom

 

Wie wij zijn

Missie en visie

Team

Nieuwe ouders

Welkom op de nieuwe website van de Vlinderboom.

 

We zijn druk bezig om op deze website alle algemene informatie over onze school te plaatsen. Mist u nog iets, informeer dan gerust. Dit kan telefonisch of via mail.

Met vriendelijke groet,
Jeffrey van Oursouw, directeur

Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is dient u de school hiervan zo spoedig mogelijk, bij voorkeur tussen 8 uur en half 9, op de hoogte te stellen.

U kunt hiervoor Parro gebruiken of telefonisch doorgeven

 

Schooltijden
De vlinderboom heeft een continurooster. Klik hier voor onze schooltijden.


Onze kernwaarden