Home » Heropening 8 februari

Veel gestelde vragen omtrent de heropening van 8 februari

 

Hieronder alvast de meest gestelde vragen, omtrent de schoolopening op 8 februari. Het is zeker mogelijk dat zaken veranderen, door nieuwe inzichten. Dit document zal ook aangevuld worden. Wij trachten met de grootste zorgvuldigheid u te informeren en vorm te geven aan weer een nieuwe manier van onderwijs.

We gebruiken Parro als belangrijkste communicatiemiddel, om u snel te kunnen informeren.

 

We zien jullie graag weer aanstaande maandag, wij zijn er klaar voor!

 

Team Vlinderboom

 

Gaan jullie open op 8 februari?

Jazeker. Inmiddels heeft u via PARRO een 'Update' ontvangen met de nieuwe maatregelen. We kijken er naar uit om onze leerlingen weer op school te zien.

*Hanteren jullie de richtlijnen van de RIVM?

Ja! Dit is de wettelijke basis voor alle afspraken die we maken. Daarnaast volgen wij de protocollen van het ministerie van OC&W / PO-raad met betrekking tot het heropenen van de scholen. De hygiëne en ventilatiemaatregelen gaan onverminderd door.

*Veranderen de schooltijden?

Nee, de schooltijden blijven hetzelfde.

*Hoe verloopt het halen en brengen?

Zoals het hele schooljaar al het geval is, hanteren we een inlooptijd vanaf 8.20 uur. De lessen starten pas vanaf 8.30 uur. Ook in de middag is er een inlooptijd van 13.20 uur - 13.30 uur. We vragen u dringend om niet langer dan noodzakelijk aan de schoolpoort te staan.

Daarnaast het dringende advies om als ouders een mondkapje te dragen en daarnaast ook 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

Is er toezicht op het schoolplein voor schooltijd?

Nee, we vragen u om uw kinderen (met name onze bovenbouwers) ook niet eerder naar school te sturen dan noodzakelijk en ook niet te vroeg aan de schoolpoort te staan. Dit voor de veiligheid van de leerlingen zelf.

*Mag mijn kind naar school met een snotneus?

Nee, uw kind mag niet met een neusverkoudheid, hoestje, koorts, plotseling reuk-, smaakverlies of andere aan COVID verwante klachten naar school. Wij verzoeken u om uw kind thuis te houden en eventueel te laten testen.

Uitzondering hierop is als het gaat om bekende klachten, zoals hooikoorts of astma. Informeer de groepsleerkracht hier dan over. Als de klachten bij je kind veranderen of er nieuwe klachten bij komen, laat je kind dan testen. Als de test negatief is, kan je kind weer naar school.

Een kind dat niet getest wordt mag weer naar school zodra het 24 uur klachten vrij is.

Mocht uw kind snotterend of hoestend in de klas zitten dan wordt u gebeld om hem/haar op te komen halen.

*Ben ik verplicht mijn kind te laten testen?

Nee, dit blijft altijd een eigen keuze van ouders. In dat geval blijft uw kind 10 i.p.v. 5 dagen thuis bij een besmetting binnen de eigen groep. (klasgenoot of leerkracht).

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig  klachten vrij is

*Moeten de kinderen onderling afstand houden?

Nee, de kinderen niet. De leerkrachten onderling wel. Ook zullen we een zogenaamde "klasbubbel" hanteren. Kinderen leren in hun eigen klas en op het schoolplein zullen klassen apart van elkaar pauzeren. Ook de leerkracht(en), stagiaires van de groep behoren tot de bubbel.

Uitzondering hierop zijn de kleutergroepen, kinderen spelen uit beide groepen met elkaar op de gang in de themahoeken of in het themalokaal. We registreren wel waar de kinderen zijn geweest, zodat we kunnen bijdragen aan het bron-/contactonderzoek van de GGD.

*Waarom geen kleinere groepjes, zoals geadviseerd?

Wij vinden dat kinderen enigszins vrij moeten kunnen bewegen en vanuit een ontspannen situatie tot leren kunnen komen. We houden de groep als zodanig, als 'bubbel' aan. Dit dus zowel vanuit pedagogisch, als praktisch oogpunt.

*Moet mijn kind een mond- en neuskapje dragen op school?

Nee, dit moet niet. Kinderen uit groep 7 en 8 mogen er uit eigen initiatief voor kiezen, om een mondkapje mee te nemen en deze te dragen in de gangen van school.

*Dragen de leerkrachten een mond- en neuskapje?

Dit is niet verplicht, maar er zijn wel beschermende materialen beschikbaar op school, die leerkrachten op eigen initiatief mogen gebruiken.

* Gaat afstandsonderwijs door?

Nee, de school is weer gewoon open en alle kinderen zijn welkom. We verzorgen afstandsonderwijs alleen binnen de vijf dagen, als de hele groep in quarantaine komt. Dit zal indien mogelijk met check-ins zijn, maar mogelijk ook alleen met een fysiek/digitaal onderwijs-op-afstand-lespakketje. Dit is afhankelijk van het scenario dat zich voordoet.

* Is er al gymles?

In de week voor de carnavalsvakantie is er geen gymles. We werken eraan om de gymlessen in de week na de carnavalsvakantie weer op veilig op te kunnen starten.

* Hoe zit het met overblijven?

Overblijven is mogelijk, toch verzoeken wij u om hier zo min mogelijk gebruik van te maken, aangezien overblijven de "klasbubbel" doorbreekt.

Leerlingen uit groep 7 en 8 worden tijdens het overblijven wel dringend geadviseerd om een mond- en neuskapje te dragen. Ook de overblijfmedewerkers dragen een mond-, neusmasker.

* Is er nog noodopvang?

Nee, dit is niet meer nodig, aangezien alle kinderen weer gewoon naar school mogen. Als een klas in quarantaine moet, is er op school eveneens geen noodopvang.

* Mag ik mijn kind naar school brengen?

Kan uw kind zelfstandig naar school komen? Dan is dit het meest wenselijk. Op deze wijze voorkomen we een samenscholing van ouders aan de poort. Uiteraard is dit niet mogelijk bij onze jongste leerlingen. In dat geval vragen wij u om uw kind af te zetten, zelfstandig het schoolplein op te laten gaan en direct weer te vertrekken. Ouders mogen niet het schoolplein betreden, de leerkrachten zullen tijdig op het schoolplein uw kind ontvangen. Niet gezellig, wel noodzakelijk.

* Mijn kind wordt binnenkort 4. Mag mijn kind naar school?

Jazeker, ook startende kleuters mogen gewoon naar school. Wel willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat dit heel anders zal gaan dan gebruikelijk. De normaal gesproken warme overdracht met kennismaking vooraf komt te vervallen. U mag niet mee met uw kleuter naar binnen. In de klas zullen we er alles aan doen om uw kind welkom te laten voelen. We vinden dit net zo spijtig als u. Neem contact op met de betreffende leerkracht, zij kan verder afspraken met u maken.

* Mijn kind is jarig en wil graag de verjaardag vieren?

Dit mag, houd u er rekening mee dat traktaties voorverpakt en niet zelfgemaakt mogen zijn. Ook geven we ze mee naar huis in plaats van op school op te eten. Verder maken we er natuurlijk het gebruikelijke feestje van. In de kleutergroepen was meevieren gebruikelijk, dat is nu helaas niet mogelijk.

* Moet mijn kind op school ook handen wassen?

Jazeker, dit zal meerdere malen per dag plaatsvinden en inmiddels onderdeel van de routines. We vragen u om ook thuis deze routines met uw kind te bespreken..

* Ik zou graag de leerkracht spreken over mijn kind. Kan dat?

Jazeker, wij vinden het fijn om het lijntje met ouders kort te houden. Het gesprek zal wel voornamelijk via (video)bellen verlopen.  Aangezien ouders vooralsnog niet de school in mogen, zullen fysieke gesprekken slechts in uitzondering plaatsvinden. Na schooltijd moeten ook de leerkrachten zoveel mogelijk thuisweken, dus telefonisch zijn we verminderd bereikbaar.

Via Parro kunt u altijd contract krijgen met de leerkracht en kleine zaken kunnen misschien zo al geregeld worden. Anders kunt u aangeven in Parro, dat u graag een overlegmomentje wilt inplannen met de leerkracht. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een online video gesprek.

* Kan mijn kind naar de BSO?

Nee, op dit moment mogen de BSO locaties niet open, uitzondering hierop is uitsluiting noodopvang. Bespreek dit met uw eigen BSO aanbieder.

* Gaat de carnavalsvakantie door?

Ja, onze leerlingen hebben hard gewerkt en hebben alle recht op een week geen (afstands)onderwijs. Let op! Voor de midden- en bovenbouw houdt dit zelfs in dat ook zij vrijdag om 12.00 uur vakantie hebben, zoals in de jaarkalender opgenomen.

* Is er een carnavalsviering op school?

De leerlingen mogen vrijdagochtend allemaal verkleed naar school komen. De AC zorgt voor een lekkere verrassing. In de 'klasbubbel' kan het zo toch een feestelijke ochtend zijn!

ALAAF!