Home » De Vlindertjes

Kom jij bij ons spelen en leren...
en ben je tussen  de 2,5 en 4 jaar oud?

Wij willen graag de belangstelling peilen voor voortzetting van de peuterspeelgroepen.
Onlangs heeft Stichting Kid besloten per 1 januari 2018 peuterspeelgroep De Ottertjes (De Noorderpoort) en peuterspeelgroep De Vlindertjes (De Vlinderboom) te stoppen. Beide scholen betreuren dat zeer. Daarom doen wij onderzoek naar de mogelijkheden om de peuterspeelgroepen in eigen beheer voort te zetten. De voordelen hiervan zijn dat er een soepele overgang naar de basisschool gecreëerd kan worden en dat uw kind andere kinderen uit de wijk kan ontmoeten.

Zou u op één van onze scholen gebruik willen maken van een peuterspeelgroep, laat dan uw gegevens achter door op de onderstaande knop te drukken. Wij informeren u dan graag verder.

Peuterspeelgroep Vlindertjes

3  jaar - Speels, creatief en stimulerend

Peuters willen graag veel ‘zelf doen’, dat stimuleren we met thema’s en activiteiten uit hun eigen belevingswereld. Bijvoorbeeld muziek, dans, bewegen, kunst, koken en natuur. Zo ontdekken ze spelenderwijs wat ze allemaal kunnen, inclusief voorlezen en luisteren, samen een kunstwerk maken, samenwerken, samen delen en vooral veel plezier beleven en samen spelen.

Peuters in onze basisschool

Bij peuterspeelgroep de Vlindertjes is je kind één keer per week welkom in de speciaal voor peuters ingerichte groepsruimte in onze basisschool.  
De openingstijd van deze peutergroep is in schoolweken elke woensdagochtend van 8.30 tot 12.
00 uur.
Bij het ophalen vindt er een korte overdracht plaats met de ouder door de pedagogisch medewerkers.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wij begeleiden en stimuleren peuters in hun ontwikkeling, via Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In peuterspeelgroep de Ottertjes besteden we bijvoorbeeld extra aandacht aan de naderende overstap naar het basisonderwijs. Samen zorgt de pedagogisch medewerkster van de peutergroep  met  de leerkrachten van de Vlinderboom voor een goede, doorgaande leerlijn.

Kwaliteit en kinderopvangtoeslag
De kwaliteit van deze peutergroep voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang.
Zie GGD inspectierapport
 https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=138148

Hierdoor komen ouders met recht op kinderopvangtoeslag in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming in de kosten; de kinderopvangtoeslag.

Aanmelden kan 24/7 digitaal via www.kinderopvangindongen.nl

Naschoolse en vakantieopvang

Stichting KID is een activiteitengerichte opvang met jarenlange ervaring in het opvangen van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Door de samenwerking met alle scholen in Dongen is er een goede aansluiting op voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang. Wij streven naar een optimale groei en ontwikkeling van uw kind in een prettige huiselijke sfeer.

De kinderen  zitten bij kinderdagverblijf Kiddy en BSO Okido in verschillende leeftijdsgroepen en de speelactiviteiten worden aangepast aan hun leeftijd en behoefte.

De kinderen hebben het hier uitstekend naar hun zin. Zodra de basisschoolkinderen binnenkomen komen even tot rust met een drankje en iets lekkers. Meteen daarna stuiven ze alle kanten op om hun favoriete speelgoed te pakken. Er is van alles. Lego, auto’s en poppen. Kleurkrijt, verf en knutselmateriaal. Een computer en een play-station. Buiten vinden zij onder meer een zandbak, een duikelrek en gevarieerd buitenspeelgoed. 

Kinderen van de Vlinderboom worden in kindercentrum Kiddy/BSO Okido aan de Glorieux 5 opgevangen. Uw kind wordt bij de Vlinderboom lopend opgehaald door een of meer pedagogisch medewerkers.

·          NASCHOOLSE OPVANG Okido Glorieux  is 40 schoolweken geopend: maan-, dins-, donderdag 15.15-18.15, woensdag 12.15-18.15, vrijdag 8.30-18.00

·          VAKANTIE OPVANG wordt aangeboden in alle schoolvakanties: 7.30-18.00 uur, uitgezonderd de week van de Dongense Zomerspelen.

Aanmelden kan 24/7 digitaal via www.kinderopvangindongen.nl

 

VOOR INLICHTINGEN
kindercentrum Kiddy                                        Basisschool de Vlinderboom
Wilma Hendrix                                                Felix van den Bosch
Glorieux 5                                                        Hortensiastraat 2
5101 XS Dongen                                               5102 XS Dongen
0162-310374                                                     0162-312050
info@kinderopvangindongen.nl                        vlinderboom@vlinderboom.nl