Home » Onze School » OR

OR

Alle ouders die een kind op De Vlinderboom hebben, kunnen zich aanmelden als lid van de Oudervereniging ofwel Ouderraad (OR) geheten. De Oudervereniging kiest ieder jaar uit haar midden een "bestuur" . Deze OR bestaat uit maximaal 15 personen (ouders) die een schakel vormen tussen alle ouders/verzorgers, teamleden en de directie.
Het is de taak van ouderraadsleden om door middel van werkgroepen het team te ondersteunen en zo betrokken te zijn bij de school en de kinderen. Denk hierbij aan Sinterklaasochtend, Kerstviering, Carnaval, raamversieren en aan alle andere activiteiten die onze school organiseert. Dit kan niet zonder de hulp van ouders, die zich daarvoor willen inzetten.

Gemiddeld 1x per maand komt de OR op woensdagavond op school bij elkaar. Onder het genot van koffie of thee wordt er nagedacht over de activiteiten die op dat moment aan de orde zijn. Tijdens de vergaderingen worden geen beleidszaken besproken, tenzij de OR vanuit de directie of medezeggenschapsraad wordt geinformeerd.

Naast deze vergaderingen zijn er ook verschillende subwerkgroepen, die samen met enkele leden van het team na schooltijd en/of in de avonduren bij elkaar komen en de praktische invulling bspreken voor de betreffende activiteit.

Ouderhulp...graag!

Op onze school werken veel ouders, verzorgers, opa’s en oma’s mee aan de diverse activiteiten die er plaatsvinden.

Wij willen ook graag dat de ouders/verzorgers zich bij het schoolgebeuren betrokken voelen. Zonder ouderhulp zouden diverse activiteiten niet gedaan kunnen worden.
Door de ouderhulp vindt een intensieve begeleiding van de kinderen bij de diverse activiteiten plaats.