Home » Onze School » Pestprotocol » Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

  • de vertrouwenspersoon dient als eerste aanspreekpunt voor leerlingen en/of ouders/ verzorgers;
  • de vertrouwenspersoon verwijst meteen door naar de direct verantwoordelijken of naar de externe vertrouwenspersoon;
  • de vertrouwenspersoon probeert preventief te werk te gaan om alle mogelijke klachten zoveel mogelijk te voorkomen; 

De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke taak op het gebied van de preventie van machtsmisbruik op school.

Aan het onderwerp “seksuele intimidatie en/of machtsmisbruik bij jonge kinderen” wordt aandacht besteed door onze vertrouwenspersonen  juffrouw  Heidi en juffrouw Ilse. Ook de onderwerpen “pesten” en “gepest worden” krijgen de aandacht.

Zij brengen een bezoekje aan de groepen 3 t/m 8.

In de bovenbouw wordt aan de hand van o.a. een praatplaat en filmpjes gediscussieerd over het “Nee” kunnen zeggen in bepaalde situaties. Ook wordt er aandacht besteed aan het digitale pesten. Er wordt gesproken over wie de kinderen in vertrouwen kunnen nemen bij problemen van deze aard. De praatplaat hangt voor iedereen duidelijk zichtbaar in de gang bij de ingang van de school met daarbij een brievenbus waar men eventueel hulpvragen in kan stoppen.

In de groepen 3 en 4  wordt, d.m.v. van een prentenboek, gesproken over leuke en nare geheimen. Er wordt verteld wie ze in vertrouwen kunnen nemen bij het hebben van nare geheimpjes. Deze persoon kan dan helpen om het te doen stoppen.

In de groepen 1-2 wordt aan dit onderwerp door de eigen leerkracht aandacht besteed door middel van een filmpje en een prentenboek.

Naast de klassenbezoeken besteden we ook aandacht aan deze onderwerpen in onze Kwink lessen.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er in iedere groep gestart met het opstellen van de omgangsregels. Deze worden regelmatig centraal gesteld om te controleren of wat we hebben afgesproken ook echt doen.

Ook heeft de Vlinderboom een pestprotocol waarin de stopmethode is opgenomen.

Heeft u over bovenstaande informatie nog vragen, neem dan contact op met een van de interne vertrouwenspersonen van onze school.