School » Ouders » Onderwijsbegeleiding

Onderwijsbegeleiding


Hulpverlening
Voor begeleiding van onze organisatie kunnen wij een beroep doen op externe
hulpverlening. In ons geval is dat vaak de Fontys Fydes in Tilburg.

Dit houdt in dat een medewerk(st)er van de dienst samen met de leerkrachten bekijkt hoe leerlingen, die problemen hebben, op de beste manier kunnen worden geholpen.
Het kan ook voorkomen dat hij/zij kinderen in de klas observeert of ze wat
uitgebreider onderzoekt.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De kinderen worden op een aantal vaste momenten tijdens de schoolperiode onderzocht door leden van een JGZ-team welke bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige.

Voor kinderen van de basisschool zijn er de volgende onderzoekmomenten:
- Kleuters van groep 2: onderzoek door jeugdarts en assistente.
- Kinderen van groep 4: geen volledig onderzoek. De verpleegkundige onderzoekt alleen kinderen waarbij vragen zijn.
- Kinderen van groep 7: onderzoek door verpleegkundige. Hierbij wordt gelet op het horen, zien, lengtegroei en het gewicht.

Daarnaast kan ieder kind, ouder of leerkracht uit eigen beweging contact opnemen met een arts, verpleegkundige of logopediste van de GGD als daar redenen voor zijn.
Enkele redenen zij; twijfel over groei, gehoor of spraak.
Ook bij problemen op psychosociaal gebied (bv. angstig zijn) kunnen zij contact
met hen opnemen.

Sociaal verpleegkundige
Naast deze onderzoekmomenten zijn er ook dit schooljaar spreekuren met de sociaal verpleegkundige gepland. De spreekuren worden afwisselend op de verschillende basisscholen gehouden. U mag deze altijd bezoeken, ook als u kind niet op de betreffende school zit.

Tijdens dit spreekuur kunt u terecht met vragen over zien, horen, lichaamshouding, groei, bedplassen, pesten, lichaamsverzorging, hoofdluis en andere vragen over opvoeden. 

Logopedie
Op aanvraag van ouders, leerkrachten, jeugdarts of verpleegkundige onderzoekt de logopediste het spraak-, taal- en stemgebruik van de kinderen. Na het onderzoek vindt, indien nodig, een gesprek plaats met ouder(s) en/of leerkracht.
Zo nodig volgt verwijzing van de jeugdarts en de huisarts voor verder onderzoek of logopedische behandeling.