Home » Overblijven

Overblijven

TSO - tussenschoolse opvang

Alleen nog schooljaar 2020-2021, daarna volgt een continu rooster.

Op de Vlinderboom is voor alle kinderen gelegenheid om over te blijven in de middagpauze. Voor alle groepen is de pauze van 12.00 uur tot 13.30 uur. De kinderen kunnen in de middagpauze thuis eten, maar kunnen ook op school blijven. In elke groep komen dan medewerkers die het overblijven verzorgen. Wij vinden het belangrijk dat het overblijven op onze school goed verloopt. Dit houdt in dat de kinderen rustig kunnen eten en drinken in een gezellige sfeer en dat er voldoende gelegenheid is voor spelen, zodat de kinderen fris en uitgerust zijn voor de lessen in de middag.

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt op onze school vanaf  januari georganiseerd en begeleid door Kinderstralen.  Klik voor meer informatie én om uw kind(eren) in te schrijven voor de TSO op onderstaand logo om door te linken naar de website van Kinderstralen.

De kinderen dienen vanuit thuis brood en drinken mee te nemen. Ze kunnen wel gratis thee krijgen. Er mag geen snoep meegebracht worden.  De kinderen worden gestimuleerd om het meegebrachte eten op te eten, wat over is gaat mee terug naar huis.

Om 12.00 uur verzamelen de kinderen van de groepen 1 t/m 3 zich in het overblijflokaal onderbouw. Zij gaan bij goed weer eerst naar buiten. Dit geldt ook voor de leerlingen van groep 4 t/m 8. Er zijn twee overblijflokalen beschikbaar, één voor de leerlingen van 1 t/m 3 en één voor de leerlingen van 4 t/m 8. Na het toiletbezoek en handen wassen gaan de kinderen daar eten. Na het eten gaan de kinderen buitenspelen. De overblijfkrachten houden tot 13.15 uur toezicht, waarna de leerkracht het overneemt.

Voor beginnende kleuters is het belangrijk dat u het overblijven ook aan de leerkracht vertelt. 

De voor- en naschoolse opvang is door de Vlinderboom uit handen gegeven aan Stichting Kid. Zij zijn hiervoor rechtstreeks te benaderen op telefoonnummer 0162-383030 of neem een kijkje op de website.  http://www.kinderopvangindongen.nl/