School » Wie wij zijn

Basisschool De Vlinderboom is op 1 augustus 1993 ontstaan uit een fusie tussen De Hoeksteen en De Schakel en staat aan de Hortensiastraat 2 te Dongen.
Op dit moment wordt De Vlinderboom bezocht door ongeveer 260 leerlingen. Onze leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking in de wijk.
De kinderen zijn verdeeld over negen groepen, waarvan drie kleutergroepen.
Ons team bestaat uit 14 onderwijsgevenden, hiernaast is er een administratieve kracht en een conciërge gedurende vier dagen werkzaam.  

Naast de groepsleraren is er op onze school een directeur werkzaam. Een aantal teamleden combineert het groepsleraarschap met andere taken waarvoor extra tijd beschikbaar is gesteld: zo hebben we  twee teamcoaches en twee vertrouwenspersonen.
Naast de medezeggenschapsraad (MR) heeft onze school een zeer actieve activiteiten commissie (AC).

De Vlinderboom maakt, sinds 1 augustus 2011, deel uit van de Stichting INITIA

Deze stichting beheert naast onze school nog vijf andere basisscholen in Dongen. Dit zijn de Heilig Hartschool, de Noorderpoort,de St. Agnesschool, de Achterberg en de St. Jan school
Het bestuur van de Stichting neemt besluiten die voor alle zes de scholen van belang zijn.

Er is een directeur bestuurder die voor de 6 scholen werkzaam is. Op schoolniveau wordt het beleid, binnen de kaders van de stichting, voorbereid en uitgevoerd door de schoolleiding.